Personal Development

 

Säljhinder

Personal Development, Personlig Utveckling Låt inte säljhinder stoppa försäljningen

Vi hjälper er att utveckla era säljare med SPQ*Gold® metod. SPQ*Gold® testen som mäter Säljhinder™, Sales Call Reluctance®

Verktyg används vid kartläggning av befintlig säljkår och för att utveckla säljare i syfte att öka säljproduktiviteten. Verktyget är baserat på över 30 års forskning för emotionella sälj- och kontakthinder.

Alla säljare har hinder i att skapa nya affärer. Det är inte frågan om säljaren har hinder utan vilka de är. Rädslan som begränsar säljarens förmåga att ta kontakt kallas för säljhinder. Det finns för närvarande 12 bevisade hinder som påverkar dina säljare.

Skalan som mäter förekomsten av säljhinder kan också användes vid rekrytering av säljare som ett kompletterande stöd i er urvalsprocess. Testet kan hjälpa er att öka era chanser att anställa personer som har större sannolikhet att kontakta presumtiva kunder och därför kommer att vara duktiga säljare.

Vår pedagogiskt utformade Workshop om Säljhinder™, Sales Call Reluctance® med kompletterande åtgärdsprogram kan implementeras för att korrigera dessa problem.

Upplägg

Internet-test
Workshop
Personlig uppföljning
Mål/Syfte

Internet-test

Kartläggning av dina säljhinder
Analys av deltagarnas mentala säljhinder. Verktyget Sales Call Reluctanc ® SPQ Gold ® används vid analys och kartläggning. Genom verktyget kan vi kartlägga deltagarnas säljhinder och motivationsnivå. Forskning visar att dessa säljhinder står för 80 % av anledningarna till underprestation. Forskningen visar också att det inte är de mest kompetenta, talangfulla och erfarna säljarna som lyckas bäst, utan de som har minst säljhinder. Formuläret är webbaserat och fylls i enligt erhållna instruktioner.

Workshop

Genomgång av vad är säljhinder?
Vilka säljhinder finns identifierade?
Hur begränsar säljhinder oss?
Motåtgärder mot säljhinder.
Metoder, träning på uppkomna säljhinder.
Genomgång av åtgärder för fortsatt egen träning.


Personlig uppföljning

Personlig uppföljning. 5 personliga coaching möten med varje person. Varje person tränas i motåtgärder mot sina säljhinder, individuell åtgärdsplan och handlingsplan tas fram. Mötena ligger med några veckors mellanrum så att personen kan träna på att ändra sitt beteende.

Mål/Syfte

Målet är att höja prestationsnivån hos säljarna genom att medvetandegöra vilka mentala hinder man har vid kundkontakter och försäljning.

Vi ordnar företagsanpassade kurser, kortare seminarier och föreläsningar.

För mer information kontakta:

Thomas Jeppsson, Certifierad utbildare
Tele: 0733-129404
Email: thomas.jeppsson@planetmarketing.se

Anders Lillstrand
Tele: 070-603 85 48
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se


 
Logo PLANETMARKETING

Tankens kraft

Kraften att påverka sitt eget liv och sin omgivning med sina tankar. Tankens kraft är mycket större än de flesta anar.

Varje tanke du tänker tenderar att bli verklighet!
Både negativa och positiva!
Som du tänker blir det!

Vilja

Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande.

Hur ser din vilja ut?
Viljan trumfar det mesta.
vill du så kan du!
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing