Personal Development

 

Mental Träning

Personal Development, Personlig Utveckling Tankeverksamhet för din personliga utveckling.

Att vara mentalt stark och ha en positiv attityd tycker det flesta människor är viktigt för att livet skall fungera. Att vara mentalt stark innebär att man i vardagen kan förhålla sig till olika situationer som uppstår på ett konstruktivt och positivt sätt oavsätt yttre omständigheter.

Vi kallar det för Mental Träning. Att träna mentalt görs världen över av framgångsrika idrottsmän och affärsmän, människor som förstår betydelsen av att träna sina tankar och attityder. Det är när du börjar förstå mönster och strukturer i ditt tankesätt som du kan frigöra dig från din tro om dina egna begränsningar.

Idag är det en självklarhet för det flesta att träna och underhålla sin kropp. Många förstår också hur avgörande det är för hälsan och välbefinnandet att sköta om sig på ett mentalt plan. Målet med mentalträning är att må och fungera bättre som människa och därav prestera bättre resultat.

Förmågan att fokusera kan vara till stor hjälp för att fatta kloka beslut. Vi skall öva oss i förmågan att rikta vår uppmärksamhet. Detta sker när vi stannar upp. Varje tanke du tänker tenderar att bli verklighet. Tankens kraft är enorm!

Vi ordnar företagsanpassade kurser, kortare seminarier och föreläsningar.

För mer information kontakta:

Thomas Jeppsson, Certifierad utbildare
Tele: 0733-129404
Email: thomas.jeppsson@planetmarketing.se

Anders Lillstrand
Tele: 070-603 85 48
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se


 
Logo PLANETMARKETING

Tankens kraft

Kraften att påverka sitt eget liv och sin omgivning med sina tankar. Tankens kraft är mycket större än de flesta anar.

Varje tanke du tänker tenderar att bli verklighet!
Både negativa och positiva!
Som du tänker blir det!

Vilja

Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande.

Hur ser din vilja ut?
Viljan trumfar det mesta.
vill du så kan du!
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing