Personal Development

 

Mentor

Personal Development, Personlig Utveckling Att ta dig från där du är till dit du ska.

Professionellt mentorskap ger dig verktyg att utnyttja din fulla potential och hjälper dig att utvecklas mot uppsatta mål.

Vi har erfarenhet av att få människor framåt i karriären och livet. Vårt fokus är yrkesrelaterat. Vi skapar tillsammans med dig förutsättningar för utveckling och nya resultat kopplat till ditt arbete. Du utvecklar självinsikt och handlingskraft som leder till både yrkesmässig och personlig utveckling.

Mentorskapet är en process över 6-9 månader. Den inleds alltid med att vi träffas för ett 0-samtal. Där uttrycker du din vilja, förväntningar samt målbild med önskningar kring mentorperioden. Mentorn presenterar sig och sin värde- och kunskapsgrund.

Du får ökad medvetenhet om dina personliga egenskaper och potential. Genom insikter om de personliga starka och svaga sidorna får du ett större register att lösa vardagssituationer med. Dessutom blir lösningarna bättre eftersom de i hög grad utgår från dina personliga insikter och äkta övertygelse.

Du upptäcker att insikten om din viljas betydelse och att du har ett eller flera val i nästan alla situationer du ställs inför. Viljan är redskapet för de mål och resultat du arbetar för att nå. I kombination med insikt om dina egenskaper gör viljan att du arbetar på en kartläggning av din verklighet och spelplan.

Du får insikt om att du har det hela ansvaret för din egen utveckling. Med vilja och val följer ansvar.

För mer information kontakta:

Thomas Jeppsson, Certifierad utbildare
Tele: 0733-129404
Email: thomas.jeppsson@planetmarketing.se

Anders Lillstrand
Tele: 070-603 85 48
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se


Om Mentorskap
Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges.

Mentorns roll kan ta sig många olika uttryck, och utövas med allt från lösa tyglar och en demokratisk stämning till mycket fasta ramar och förhållningsregler för adepten, vilket ofta blir en fråga om lokala kulturella sedvänjor. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i det personliga levernet och i yrkeslivet.

Eftersom mentorns livserfarenhet oftast spelar in på ett avgörande sätt i mentorskapets värde för adepten, brukar mentorn vara en person i mogen ålder, fast inte nödvändigtvis alltid så är fallet. Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet.

Källa Wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mentorskap 
Logo PLANETMARKETING

Tankens kraft

Kraften att påverka sitt eget liv och sin omgivning med sina tankar. Tankens kraft är mycket större än de flesta anar.

Varje tanke du tänker tenderar att bli verklighet!
Både negativa och positiva!
Som du tänker blir det!

Vilja

Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande.

Hur ser din vilja ut?
Viljan trumfar det mesta.
vill du så kan du!
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing