Personal Development

 

Personal Development, Personlig Utveckling

Personal Development, Personlig UtvecklingTanke Strategier: Tankeverksamhet för din personliga utveckling.

Vi kallar det också för Mental Träning. Att träna mentalt görs världen över av framgångsrika idrottsmän och affärsmän, människor som förstår betydelsen av att träna sina tankar och attityder.

Idag är det en självklarhet för det flesta att träna och underhålla sin kropp. Många förstår också hur avgörande det är för hälsan och välbefinnandet att sköta om sig på ett mentalt plan.

Målet med mentalträning är att må och fungera bättre som människa och därav prestera bättre resultat.

Vi anordnar företagsanpassade kurser och seminarium i personlig utveckling efter ditt eller dina medarbetares behov.

För mer information kontakta:

Thomas Jeppsson, Certifierad utbildare
Tele: 0733-129404
Email: thomas.jeppsson@planetmarketing.se

Anders Lillstrand
Tele: 070-603 85 48
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se
 
Logo PLANETMARKETING

Tankens kraft

Kraften att påverka sitt eget liv och sin omgivning med sina tankar. Tankens kraft är mycket större än de flesta anar.

Varje tanke du tänker tenderar att bli verklighet!
Både negativa och positiva!
Som du tänker blir det!

Vilja

Vilja kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande.

Hur ser din vilja ut?
Viljan trumfar det mesta.
vill du så kan du!
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing