Personal Development

 

Online Marketing - marknadsföring på nätet

Online Marketing - marknadsföring på nätet Online Marketing - marknadsföring på nätet ger er fler kunder.

Vi kan marknadsföring och hjälper företag och kunder att nå framgång via internet.

Online Marketing - marknadsföring på nätet utvecklas till en bredare mix av komponenter som ett företag kan använda som ett sätt att öka försäljningen - även om din verksamhet sker helt online, delvis på nätet, eller helt offline.

Beslutet att använda Online Marketing - marknadsföring på nätet som en del av företagets övergripande marknadsstrategi är strikt upp till företaget förstås.
Online Marketing - marknadsföring på nätet blir en allt viktigare del av nästan varje företags marknadsföring, för vissa online-företag är det den enda form av marknadsföring som förekommer.

För mer information kontakta:

Anders Lillstrand
Tele: 0706-038548
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se 
Logo PLANETMARKETING

Marknadsföring

Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag eller organisation utför för att främja sin försäljning och sina produkters upplevda attraktivitet.

Begreppet behandlar också vilka målgrupper av kunder företaget väljer att rikta sig till.

Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.


© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing