Personal Development

 

Om företaget

Google Planetmarketing, Petite Plage AB är ett företag med säte i Hägersten, strax utanför Stockholm. Petite Plage AB startade sin verksamhet 2002. Petite Plage AB är ett ägarstyrt företag med aktiv ägare som har en lång erfarenhet och en stor kunskap av marknadsföring och försäljning.

Affärsidé (från år 2011)
PLANETMARKETING, Petite Plages affärsidé är att hjälpa företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på den nordiska marknaden samt hjälpa företagen med att utveckla sin personal.

Mål
Målet är att uthålligt ge PLANETMARKETING, Petite Plage`s aktieägare största möjliga värdeökning med begränsat risktagande.

Kompetensutveckling
För att lyckas med vår målsättning måste vi se till att kompetensutveckla de anställda och göra arbetsplatsen som helhet till en attraktiv och hälsosam arbetsplats som speglas av en hög servicenivå, attraktiv miljö och som styrs utifrån en bra organisation och ett gott ledarskap. Det innebär också att medarbetarnas idéer och erfarenheter bildar utgångspunkt för utvecklingen på den egna arbetsplatsen.

Vision
PLANETMARKETING, Petite Plage`s vision är att vara en av de ledande leverantörerna av marknadsföringstjänster och personal utbildningar på den Nordiska marknaden.

Strategi
PLANETMARKETING, Petite Plage`s strategi är att se till att man har anställda/partners med hög kompetens så att företagen först vänder sig till oss när man har för avsikt att köpa en marknadsföringstjänst eller personal utbildning.


För mer information kontakta:

Anders Lillstrand
Tele: 0706-038548
Email: anders.lillstrand@planetmarketing.se

 
Logo PLANETMARKETING

Vi hjälper företag med:

att skapa nya affärsmöjligheter
med personalutbildningar
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing