Personal Development

 

Lead Management

Direct Marketing - Direktmarknadsföring Lead Management Systems, Lead Nurturing, Lead Scoring, Lead Asset Management, Lead Database, Lead Analys

Lead Management Systems hanterar hela processen från att fånga leads, till kvalificering och leverans av säljklara leads.

Lead Management är en term som används i allmänna affärssed att beskriva metoder, system och rutiner för att generera nya potentiella affärer kunder, allmänhet drivs genom en rad olika tekniker för marknadsföring. Leadhantering underlättar ett företags samband mellan dess utgående konsument reklam och svaren på att reklam. Dessa processer är utformade för business-to-business och direkt till konsument strategier.


Lead Nurturing - underhåll av affärsmöjligheter

Lead Nurturing - underhåll av leads, vi hjälper er att underhålla de leads som ej är säljklara just nu tills de har bestämt sig för att köpa. Statistik visar att i genomsnitt kommer endast 10% till 15% av dina kvalificerade leads att köpa din eller dina konkurrenters produkter inom 3 månader. Det innebär att resten, mer än 80% av dina prospects, kommer att köpa någons produkt efter 3 månader, eller längre.


Lead Scoring - kvalificering av affärsmöjligheter

Lead Scoring kvalificerar leads mot varandra. Genom att poängsätta både demografiska faktorer (t.ex. titel, industri) och aktiviteter (öppnat email, laddat hem material, besökt hemsida etc.) identifieras vilka leads som är säljklara just nu samt vilka som har behov av Lead Nurturing.


Lead Asset Management

Med Lead Asset Management skapar, lagrar och distribuerar vi ditt marknadsmaterial samtidigt som du får veta vilka prospekts och kunder som har laddat hem dina dokument. Vi kan snabbt och enkelt publicera och göra ditt material spårbart när vi bygger leadskampanjer.


Lead Database - all data sparas på ett ställe

Med Lead Database spar vi all information på ett ställe för B2B leadsgenerering. Från att generera, kvalificera och bygga lead nurturing program till att analysera och följa upp samtliga leads.


Lead Analys - analysera och rapportera marknadsföringens bidrag till försäljning

Med Lead Analys får marknadsavdelning ett verktyg att analysera marknadsföringens bidrag till försäljning. Med allt från kampanjrapportering till detaljer om webbplatsbesökare kan vi nu följa era prospekts och kunders aktiviteter över tiden samt mäta resultatet av era investerade marknadspengar.


För mer information kontakta:

Anders Lillstrand, Lead Manager
Email: anders@planetmarketing.se


 
Logo PLANETMARKETING

Lead - Affärsmöjlighet

Lead är identifieringen av en person eller enhet som har intresse att köpa en produkt eller tjänst.

Leads kan genereras av många olika marknadsföringskampanjer eller kan ha många olika källor.

Leads kan genereras genom utskick (fax, papper och e-post), mässor och marknader handel, telefon (call center), databas marknadsföring och webbplatser.


© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing