Personal Development

 

Integritetspolicy

PLANETMARKETING Petite Plage AB

Denna Integritetspolicy gäller denna Webbplats och inte nödvändigtvis andra webbplatser för planetmarketing.se på Internet. När du lämnar denna Webbplats måste du läsa Integritetspolicyn för den plats du besöker. Om du inte accepterar Integritetspolicyn bör du lämna Webbplatsen.

Genom att besöka och använda denna Webbplats accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy.

Allmän datainsamling
planetmarketing.se är angeläget om att skydda integriteten för dem som besöker Webbplatsen. Vi ber dig notera att planetmarketing.se kan sammanställa statistik och allmän information hänförlig till planetmarketing.se kunder, försäljning, trafikmönster och information relaterad till av planetmarketing.se utvalda tredjepartsföretag. Nyss nämnd statistik och allmänna information innehåller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda privatpersoner.

Personuppgifter
För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och hantera interaktiva kundprogram, kan det vara nödvändigt att fråga efter dina personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. planetmarketing.se äger rätt att använda denna information för att svara på förfrågningar eller kontakta dig via post, e-post eller ringa och informera dig om planetmarketing.se nya produkter, tjänster eller kampanjer. Om du beställer en produkt, efterfrågar en tjänst eller skickar innehåll till denna Webbplats, kan planetmarketing.se behöva kontakta dig för att erhålla ytterligare information som behövs för att bearbeta eller fullgöra din order och/eller efterfrågan. planetmarketing.se kommer emellertid inte, såvida det inte krävs av tillämpbara lagar, att vidarebefordra denna information till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta din order, fullgöra din efterfrågan eller hantera interaktiva kundprogram . Härmed ger du planetmarketing.se tillstånd att utbyta information som du lämnat med sina dotterbolag för ovannämnda ändamål.

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss kan denna Webbplats använda viss teknik för att samla in tekniska uppgifter om t.ex. adress för Internetprotokoll, operativsystem, webbläsartyp, trafikmönster och adresser till alla hänvisande webbplatser.

Säkerhet
Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller "hackers". planetmarketing.se har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter. planetmarketing.se använder exempelvis krypteringsteknik vid sammanställning eller överföring av känsliga data.

Sammanställda datas riktighet
planetmarketing.se kan på eget initiativ, eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som planetmarketing.se samlar in i sammanhang med driften av denna Webbplats.

Besökaridentifiering
Från tid till annan kan planetmarketing.se placera information på din dator för att planetmarketing.se ska kunna identifiera dig. Denna information kallas allmänt för "cookies". Genom att ta reda på hur och när planetmarketing.se -besökare använder Webbplatsen, kan denna information hjälpa planetmarketing.se att fortsätta förbättra Webbplatsen. planetmarketing.se kommer bara att använda cookies för att visa information på din hårddisk som lades dit av en cookie från denna Webbplats. Bruket av cookies är branschstandard och många webbplatser använder dem. Cookies lagras på din dator och inte på denna Webbplats. Om du inte vill ta emot cookies, eller bli meddelad om när de placeras, kan du ange detta i din webbläsare, om denna medger det.

Minderåriga
Ingen information får skickas till planetmarketing.se av personer under 18 års ålder utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 års ålder får inte heller genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna Webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

Ändring av Webbplats
planetmarketing.se äger rätt att ändra denna Integritetspolicy, eller ändra, modifiera eller dra in tillgången till denna Webbplats eller dess innehåll när som helst och utan föregående meddelande.
 
Logo PLANETMARKETING

Crea diem – "Skapa dagen"

Carpe diem – "Fånga dagen"
© 2011 Copyright PLANETMARKETING / Petite Plage AB | Telefon: +46 70 603 85 48 | Email: info@planetmarketing.se | Integritetspolicy
Planetmarketing